Nhằm thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm giao lưu quốc tế Tp Himeji, quỹ tài trợ giao lưu văn hóa quốc tế Tp HMJ thực thi những việc như phổ cập giáo dưỡng quốc tế đến với dân chúng, giao lưu bằng hữu với các đô thị ngoài nước, cung cấp các thông tin giao lưu quốc tế, chế độ tiếp nhận, giao lưu đối với người nước ngoài.

Liên hệ

Địa chỉ: EGRET Himeji bldg. 3F, 68-290, Honmachi, Himeji,670-0012, JAPAN
(phía nam công viên Otemae)
 
・Từ ga HMJ đi bộ 15p về phía bắc
・Văn phòng tại tầng 3 tòa nhà eagle Himeji ※không phải tầng 4

【Thời gian mở cửa】8:35am-5:20pm ( Làm viêc cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)
※ Mỗi tháng nghỉ 1 ngày thứ 2 (không cố định) và nghỉ Tết tây từ 28-12 đến 4-1.
【Liên lạc】Tel: 079-282-8950  Fax: 079-282-8955  Email: info@himeji-iec.or.jp

Việc học Tiếng Nhật

Nhằm phục vụ người nước ngoài, eagle Himeji tổ chức 2 hình thức lớp học tiếng nhật là kouza ( đóng tiền) và hiroba (từ thiện, miễn phí). Mọi ngươi có thể lựa chọn nội dung và trình độ học phù hợp với mình. Ngoài ra còn có những nhóm khác hoạt động một cách tự do hỗ trợ việc học tiếng nhật.

Ⅰ.NIHONGO KOUZA
Lớp học Kouza sử dụng tài liệu Minano Nihongo. Học đều cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Dạy chắc chắn từ cơ bản phù hợp với những người mới bắt đầu học, không hiểu rõ ngữ pháp, hoặc muốn học lại một lần nữa cho chính xác, vững chắc.
Chi tiết cụ thể xem ở dưới đây:

Ⅱ. NIHONGO HIROBA
Lớp Nihongo Hiroba do những giáo viên tình nguyện ,tập trung việc dạy học đàm thoại. Lớp học này phù hợp với những người mới bắt đầu học, vừa học song song với lớp Kouza. Những nhóm nhỏ, muốn học theo tiến độ của riêng mình và muốn có thêm nhiều bạn bè.

【Địa điểm】Trung tâm giao lưu quốc tế eagle Himeji
【Thời gian】Học kỳ 1, tháng 5~8 năm 2016、 Học kỳ 2, tháng 9~12 năm 2016、Học kỳ 3, tháng1~4năm 2017 (Mỗi học kỳ học 12 buổi)
【Lớp】thứ 5 10:30-12:00、thứ 6 14:00-15:30、chủ nhật 10:30-12:00、13:00-14:30、14:45-16:15
【Nội dung】1 giáo viên dạy khoãng1~4 học sinh, tùy theo từng nhóm sẽ dạy theo nội dung học sinh muốn học.
Không tốn tiề n học phí (Cũng có trường hợp tốn tiền tài liệu sách vở hoặc tự chuẩn bị)
【Đăng ký】Văn phòng tại tầng 3 tòa nhà eagle Himeji. Khi nào đăng ký cũng được.
Đối tượng là những người cư trú tại Nhật trên 6 tháng.
【Sự kiện】Ngoài việc học ra, Hiroba còn tổ chức nhiều các hoạt động khác như Nấu ăn, vận động...

Ⅲ Những lớp học tiếng nhật khác trong Tp Himeji
Ở Tp Himeji, tập trung nhiều trung tâm dạy tiếng nhật hoạt động tự do ở phía đông thành và khu vực HANADA. Muốn tham gia thì liên lạc trực tiếp với người đại diện.
Chi tiết cụ thể xem ở dưới đây:

Thảo luận về cuộc sống sinh hoạt hàng ngàyĐài phát thanh bằng tiếng Việt Nam.

FM Genki Phát thanh những thông tin về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, thời lượng phát thanh mỗi tuần 1 lần ( khoãng 5p). Bấm vào đây để nghe.

2018
ngay 1, 8, 15 thang 4, NĂM 2018 ngay 22, 29 thang 4, NĂM 2018 ngay 6, 13 thang 5, NĂM 2018
ngay 20, 27 thang 5, NĂM 2018 ngay 3, 10 thang 6, NĂM 2018 ngay 17, 24 thang 6, NĂM 2018
ngay 1, 8, 15 thang 7, NĂM 2018 ngay 22, 29 thang 7, NĂM 2018 ngay 5, 12 thang 8, NĂM 2018
ngay 19, 26 thang 8, NĂM 2018 ngay 2, 9 thang 9, NĂM 2018 ngay 16, 23, 30 thang 9, NĂM 2018
ngay 7, 14 thang 10, NĂM 2018 ngay 21, 28 thang 10, NĂM 2018 ngay 4, 11 thang 11, NĂM 2018
ngay 18, 25 thang 11, NĂM 2018 ngay 2, 9, 16 thang 12, NĂM 2018 ngay 23, 30 thang 12, NĂM 2018
2017
ngay 2, 9, 16 thang 4, NĂM 2017 ngay 23, 30 thang 4, NĂM 2017 ngay 7, 14 thang 5, NĂM 2017
ngay 21, 28 thang 5, NĂM 2017 ngay 4, 11 thang 6, NĂM 2017 ngay 18, 25 thang 6, NĂM 2017
ngay 2, 9, 16 thang 7, NĂM 2017 ngay 23, 30 thang 7, NĂM 2017 ngay 6, 13 thang 8, NĂM 2017
ngay 20, 27 thang 8, NĂM 2017 ngay 3, 10 thang 9, NĂM 2017 ngay 17, 24 thang 9, NĂM 2017
ngay 1, 8 thang 10, NĂM 2017 ngay 15, 22, 29 thang 10, NĂM 2017 ngay 9, 21 thang 11, NĂM 2017
ngay 3, 10 thang 12, NĂM 2017 ngay 17, 24, 31 thang 12, NĂM 2017
ngay 7, 14 thang 1, NĂM 2018 ngay 21, 28 thang 1, NĂM 2018 ngay 4, 11 thang 2, NĂM 2018
ngay 18, 25 thang 2, NĂM 2018 ngay 4, 11 thang 3, NĂM 2018 ngay 18, 25 thang 3, NĂM 2018
2016
ngay 3, 10 thang 4, NĂM 2016 ngay 17, 24 thang 4, NĂM 2016 ngay 1, 8, 15 thang 5, NĂM 2016
ngay 22, 29 thang 5, NĂM 2016 ngay 5, 12 thang 6, NĂM 2016 ngay 19, 26 thang 6, NĂM 2016
ngay 3, 10 thang 7, NĂM 2016 ngay 17, 24, 31 thang 7, NĂM 2016 ngay 7, 14 thang 8, NĂM 2016
ngay 21, 28 thang 8, NĂM 2016 ngay 4, 11 thang 9, NĂM 2016 ngay 18, 25 thang 9, NĂM 2016
ngay 2, 9 thang 10, NĂM 2016 ngay 16, 23, 30 thang 10, NĂM 2016 ngay 6, 13 thang 11, NĂM 2016
ngay 20, 27 thang 11, NĂM 2016 ngay 4, 11 thang 12, NĂM 2016 ngay 18, 25 thang 12, NĂM 2016
ngay 1, 8, 15 thang 1, NĂM 2016 ngay 22, 29 thang 1, NĂM 2016 ngay 5, 12 thang 2, NĂM 2017
ngay 19, 26 thang 2, NĂM 2017 ngay 5, 12 thang 3, NĂM 2017 ngay 19, 26 thang 3, NĂM 2017
2015  
ngay 5, 12 thang 4, NĂM 2015 ngay 19, 26 thang 4, NĂM 2015 ngay 3, 10 thang 5, NĂM 2015
ngay 7, 14 thang 6, NĂM 2015 ngay 21, 28 thang 6, NĂM 2015 ngay 7, 14 thang 6, NĂM 2015
ngay 5, 12 thang 7, NĂM 2015 ngay 19, 26 thang 7,
ngay 2 thang 8,NĂM 2015
ngay 9, 16 thang 8, NĂM 2015
ngay 23, 30 thang 8, NĂM 2015 ngay 6, 13 thang 9, NĂM 2015 ngay 20, 27 thang 9, NĂM 2015
ngay 4, 11 thang 10, NĂM 2015
ngay 18, 25 thang 10, NĂM 2015
ngay 1, 8 thang 11, NĂM 2015
ngay 15, 22, 29 thang 11, NĂM 2015
ngay 6, 13 thang 12, NĂM 2015
ngay 20, 27 thang 12, NĂM 2015
ngay 3, 10 thang 1, NĂM 2016 ngay 17,24,31 thang 1, NĂM 2016 ngay 7, 14 thang 2, NĂM 2016
ngay 21, 28 thang 2, NĂM 2016 ngay 6, 13 thang 3, NĂM 2016 ngay 20, 27 thang 3, NĂM 2016
2014  
ngay 6, 13 thang 4, NĂM 2014 ngay 20, 27 thang 4, NĂM 2014 ngay 4, 11 thang 5, NĂM 2014
ngay 18, 25 thang 5, NĂM 2014 ngay 1, 8, 15 thang 6, NĂM 2014 ngay 22, 29 thang 6, NĂM 2014
ngay 6, 13 thang 7, NĂM 2014 ngay 20, 27 thang 7, NĂM 2014 ngay 3, 10 thang 8, NĂM 2014
ngay 17, 24, 31
thang 8, NĂM 2014
ngay 7, 14 thang 9, NĂM 2014 ngay 21, 28 thang 9, NĂM 2014
ngay 5, 12 thang 10, NĂM 2014 ngay 19, 26 thang 10, NĂM 2014 ngay 2, 9 thang 11, NĂM 2014
ngay 16, 23, 30 thang 11, NĂM 2014 ngay 7, 14 thang 12, NĂM 2014 ngay 21, 28 thang 12, NĂM 2014
ngay 4, 11 thang 1, NĂM 2015 ngay 18, 25 thang 1, NĂM 2015 ngay 1, 8 thang 2, NĂM 2015
ngay 15, 22 thang 2, NĂM 2015 ngay 8, 15 thang 3, NĂM 2015 ngay 22, 29 thang 3, NĂM 2015Thông tin hữu ích

■VIVA!Himej
* Ai có hứng thú công việc dich thuật tiếng Nhật- Việt thì hãy liên lạc với trung tâm.

1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号
11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号
21号 22号 23号 24号 25号 26号 27号 28号 29号 30号
31号 32号 33号 34号 35号 36号 37号 38号 39号 40号
41号 42号 43号 44号 45号 46号 47号 48号 49号 -
50・51号 52号 53号 54号 55号 56号 57号 58号 59号 60号
61号 62号 63号 64号 65号 66号 67号


Hands on Himeji

Hướng dẫn sinh hoạt bằng nhiều thứ tiếng

Chế độ quản lý cư trú mới

Hướng dẫn về động đất

Sách hướng dẫn hỗ trợ cho việc học

Bảng câu hỏi có thể sử dụng tại bệnh viện